"Vi älskar känslan av balanserade och välmående hundar"
Det är drivkraften i allt vi gör.

Flockens integritetspolicy

Trygghet är viktigt för oss på Flockens, därför beskriver vi här hur vi både lagligt och säkert behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i dessa riktlinjer. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter finner du längst ner på webbsidan och under menyvalet Kontakta oss.

Du har också alltid rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen www.datainspektionen.se eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Hällbergstorps gård AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Flockens samlar in personuppgifter om dig när du skickar in ett kontaktformulär för exempelvis intresseanmälan på en kurs eller för att kontakta oss.

Vi behöver då spara och behandla personuppgifter om dig, främst namn och epostadress, så som de uppgifter du skriver i kontaktformulär på webbsidan.
Det är då dessa uppgifter som vi sparar och behandlar.
I huvudsak sparas dessa uppgifter för att kunna återkoppla till dig och för att bibehålla en god och effektiv service.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, webbsidefunktion, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig heller dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter vidarebefordras till tredje part bara om detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag eller förordning.

Webbsidan kan använda cookies i syfte att analysera anonymiserad besöksstatistik om du väljer att godkänna cookies. Om fråga för att godkänna cookies inte dyker upp kan det bero på att din webbläsare redan är inställd på att avböja sådana cookies.

För att Flockens ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data kan även grundas på intresseavvägning.

Därför kan du i kontakformulären själv välja vilka uppgifter som skickas till oss samt tydligt godkänna att vi behandlar dessa.

Flockens sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig ett s.k. registerutdrag.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. Det gäller t ex om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar sitt samtycke och ingen annan rättslig grund är tillämplig eller om uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Flockens kan inte radera vissa personuppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter vänligen skicka ett brev till oss på adressen längst ner på sidan. Brevet måste vara underskrivet och innehålla en kopia på en id-handling. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Svaret kommer att skickas till den adress där du är folkbokförd.

Copyright 2024 © Flockens Hundcenter
Vi använder cookies för att förbättra vår mätning av besöksstatistik.
Genom att klicka “Godkänn” ger du ditt samtycke till att cookies sparas i din webbläsare i detta syfte.
Läs mer i vår integritetspolicy för ytterligare information.